Wycieczka.pl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam posuere varius
magna, ut accumsan quam pretium
vel. Duis ornare

Latest News
Follow Us
GO UP
  /  Przewodnik   /  Ukraina   /  Ukraina – Na granicy

Ukraina – Na granicy

Polacy wjeżdżający na terytorium Ukrainy nie muszą posiadać wizy wjazdowej. Przekroczenie granicy jest możliwe na podstawie paszportu. Wymagany okres ważności tego dokumentu to minimum sześć miesięcy. Turyści na granicy otrzymują tzw. dokument migracyjny (rejestracyjny), na którego podstawie mogą przebywać na terytorium Ukrainy przez 90 dni ( dokument należy zachować aż do wyjazdu, ponieważ w razie jego zagubienia, służby graniczne mogą zażądać zapłacenia kary). W jednej z rubryk dokumentu, należy podać swój numer paszportu. W tym przypadku, najlepiej numer ten wcześniej spisać, gdyż celnik może zabrać nasz paszport do kontroli. Od obywateli RP, ochrona celna nie wymaga okazywania żadnych kwot pieniężnych.

Jeżeli chodzi o przepisy celne: na terytorium Ukrainy można wwozić do 15 000 USD ( kwota do 3000 USD jest deklarowana ustnie, natomiast suma przekraczająca 3000 USD musi zostać wpisana do deklaracji celnej); wywozić z Ukrainy można do 10 000 USD ( tak jak przy wjeździe na teren państwa do 3000 USD obowiązuje deklaracja ustna, analogicznie ponad tę sumę – pisemna deklaracja celna). Ponadto każdy obcokrajowiec, jest zobowiązany do przedstawienia celnikom, zaświadczenia z banku na wywóz waluty.

Jeżeli chodzi o walutę ukraińską to: wwozić i wywozić z Ukrainy można do 10 000 UAH, na kwotę do 3000 UAH obowiązuje deklaracja ustna, powyżej tej sumy analogicznie deklaracja pisemna. Często na granicy celnej ukraińskie izby celne interpretują na swoją korzyść przepisy celne, dlatego też trzeba być przygotowany na możliwe humory urzędników.

Zostaw komentarz