Wycieczka.pl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam posuere varius
magna, ut accumsan quam pretium
vel. Duis ornare

Latest News
Follow Us
GO UP
  /  Przewodnik   /  Chiny   /  Chiny – Na granicy

Chiny – Na granicy

Wjazd i przebywanie na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej wymaga posiadania wizy. Może to być wiza turystyczna, której okres ważności wynosi 3 miesiące (od dnia złożenia dokumentów). Posiadacz wizy turystycznej może maksymalnie dwukrotnie wjechać na terytorium Chin w okresie jej ważności. Inne wizy, które umożliwiają przebywanie na terenie Chińskiej Republiki Ludowej, to wiza służbowa, studencka, pracownicza, tranzytowa, wiza dla dzieci wpisanych do paszportu innej osoby, grupowa, grupowa turystyczna, grupowa służbowa. W przypadku wiz służbowych wymagane jest zaproszenie potwierdzające konieczność wjazdu na terytorium Chin. Wjechać do Chin można tyle razy, ile określono w wizie, przebywać na terenie kraju można tylko przez czas w wizie określony.

Turyści, którzy podczas wyprawy do Chin, przywożą ponad 5 tys. USD, muszą złożyć odpowiednią deklarację celną. Podczas wyjazdu z Chin na podstawie tej deklaracji służby celne przeprowadzają kontrolę i odprawę dewiz wywożonych. Ponadto turysta wypełnia deklarację celną wjazdową (declaration form for incoming passengers). Należy tam wpisać wszystkie wartościowe przedmioty, które turysta przywozi ze sobą. Dlatego bezwzględnie trzeba umieścić w deklaracji informację o posiadaniu podczas zwiedzania Chin kamery wideo, aparatu fotograficznego, odbiornika radiowego, wyjątkowo cennej biżuterii itp.

Turyści podczas wyjazdu z Chińskiej Republiki Ludowej wypełniają deklarację wyjazdową (declaration form for outgoing passengers). Deklaracja dopuszcza możliwość wywiezienia z Chin 1 litra alkoholu, który nie może jednak znajdować się w bagażu podręcznym. Zabronione jest wywożenie kamer, laptopów, aparatów fotograficznych o wartości przekraczającej 5 tys. CNY, przekaźników i odbiorników radiowych. Zakaz obejmuje także dobra kultury materialnej, zagrożone gatunki roślin i zwierząt, różne próbki. Surowo egzekwowane są sankcje będące konsekwencją próby wywiezienia z terytorium Chin wszelkich przedmiotów w celu handlowania nimi. Turyści powracający z wyprawy do Chin nie powinni także lekceważyć zakazu wywożenia reklam i ogłoszeń. Wywóz dzieł sztuki wymaga certyfikatu zakupu, podobnie w przypadku rzadkich wydawnictw, kamieni szlachetnych oraz wyrobów z nich.

W przypadku próby wywiezienia przez turystę czegokolwiek objętego zakazem, następuje konfiskata na granicy. Dopuszczalny jest wywóz z Chin dóbr powszechnie użytkowanych, takich jak np. sprzęt elektroniczny czy gospodarstwa domowego.Turyści wyjeżdżający z Chin nie muszą posiadać zezwolenia na wywóz środków płatniczych, jeśli ich ilość nie jest większa, niż kwota wpisana do deklaracji podczas przyjazdu. Podobnie w sytuacji, kiedy wywożona kwota jest mniejsza niż 5 tys. USD.

Odrębne regulacje dotyczą wywożenia większej ilości środków finansowych. Turysta musi pamiętać o dwóch przypadkach podczas powrotu z wyprawy do Chin. Wtedy bowiem na wywóz waluty potrzebne jest pisemne zezwolenie banku. Nakaz stosowany jest kiedy turysta chce wywieźć dewizy, których nie zadeklarował przy wjeździe, a których równowartość wynosi od 5 tys. do 10 tys. USD. Drugi przypadek dotyczy turystów, którzy posiadają walutę chińską w gotówce w kwocie wyższej niż 20 tys. CNY.

Aby uzyskać odpowiedni dokument (zezwolenie na wywóz waluty) należy w chińskim banku przedstawić dokument podróży (paszport), a także, co jest bardzo istotne, dokumentację, która dokładnie przedstawia sposób uzyskania takiej ilości środków płatniczych oraz ich pochodzenie. Natomiast jeśli ilość środków płatniczych wywożonych przez turystę z Chin przekracza kwotę 10 tys.  USD, należy służbom celnym przedstawić zezwolenie banku na wywóz dewiz, a także uzyskaną zgodę Biura Kontroli Dewizowej. Deklaracje wjazdowe rzadko kontrolowane są na lotniskach, jednak jest to bardzo częsta praktyka podczas przekraczania granicy lądowej.

Zabronione jest prawnie i surowo karane wwożenie na teren Chin substancji odurzających i narkotyków, wszelkiego rodzaju broni, przedmiotów ostrych, amunicji i materiałów wybuchowych. Ten zakaz obejmuje także walutę chińską. Turyści powinni także wystrzegać się przywożenia publikacji, które uznane zostały przez prawo chińskie za szkodliwe. Są to materiały pornograficzne oraz wydawnictwa krytykujące władze i ustrój Chińskiej Republiki Ludowej, a także treści pisane propagujące działanie zakazanych w Chinach sekt np. Falungong. Ponadto nie można przywozić zakazanej przez prawo chińskie żywności, niebezpiecznych roślin oraz probówek z krwią.

Zostaw komentarz

Oferta dedykowana

Formularz kontaktowy

Nie wiesz dokąd jechać? Masz pytanie lub po prostu chcesz się z nami skontaktować?
Zapraszamy do wypełnienia formularza, przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie.

Twoje dane kontaktowe

Dorośli: - + Dzieci: - +

Kiedy i dokąd

Wyczyść Wyczyść Popularne kierunki Wszystkie kierunki Bułgaria
Egipt
Grecja
Hiszpania
Tunezja
Turcja
Wyspy Zielonego Przylądka
Włochy
Zjednoczone Emiraty Arabskie

Długość pobytu

do 3 dni 4-6 dni 7-9 dni 10-13 dni 14-16 dni

Dodatkowe informacje